Ada atau tanpa kita Palestina akan merdeka. Ayo bergerak bantu. Donasi Kitabisa.com x

Baca Al Qur'an Digital hanya di AppNgaji

Surat Al-Ahqaf ayat 20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 1. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ Wa Yawma yu'radul lazeena kafaroo 'alan Naai azhabtum taiyibaatikum fee hayaatikumud dunyaa wastam ta'tum bihaa fal Yawma tujzawna 'azaabal hooni bimaa kuntum tastakbiroona fil ardi bighairil haqqi wa bimaa kuntum tafsuqoon Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (seraya dikatakan kepada mereka), Kamu telah menghabiskan (rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang (menikmati)nya; maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka (tidak taat kepada Allah).

Setelah menerangkan bahwa setiap jin dan manusia akan memperoleh balasan yang adil dari-Nya, Allah menerangkan keadaan orang-orang kafir pada saat mereka dihadapkan ke neraka. Allah memerintahkan kepada Rasulullah saw agar menyampaikan kepada orang- orang kafir keadaan mereka ketika dibawa ke dalam neraka. Kepada mereka dikatakan bahwa segala macam kebahagiaan dan kenikmatan yang diperuntukkan bagi mereka telah lengkap dan sempurna mereka terima semasa hidup di dunia. Tidak ada satu pun bagian yang akan mereka nikmati lagi di akhirat. Yang tinggal hanyalah kehinaan, kerendahan, azab pedih yang akan mereka alami sebagai pembalasan atas kesombongan, kefasikan, kezaliman, kemaksiatan, dan kekafiran yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ayat ini memperingatkan manusia agar meninggalkan hidup mewah yang berlebih-lebihan, meninggalkan perbuatan mubazir, maksiat, dan menganjurkan agar kaum Muslimin hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan menggunakan sesuatu sesuai dengan keperluan dan keadaan, dan disesuaikan dengan tujuan hidup seorang muslim. Seandainya ada kelebihan harta, hendaklah diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan anak yatim yang tidak ada yang bertanggung jawab atasnya, dan gunakanlah harta itu untuk keperluan meninggikan kalimat Allah. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan lain-lain dari Ibnu 'Umar bahwa 'Umar melihat uang dirham di tangan Jabir bin 'Abdullah, maka beliau berkata, Uang dirham apakah itu? Jabir menjawab, Aku bermaksud membeli sepotong daging yang sudah lama diidamkan oleh keluargaku. 'Umar berkata, Apakah setiap kamu menginginkan sesuatu, lalu kamu beli? Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya? Dari riwayat di atas dapat kita tarik pelajaran bahwa 'Umar bin al-Khaththab menasihati Jabir bin 'Abdullah dengan ayat ini agar tidak terlalu menuruti keinginannya dan mengingatkan bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini hanya bersifat sementara, sedangkan kebahagiaan yang abadi ada di akhirat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan segala rezeki yang telah dianugerahkan Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang digariskan agama. Tentang hidup sederhana ini tergambar dalam kehidupan keluarga Rasulullah saw sebagaimana disebutkan dalam hadis: Diriwayatkan dari sauban, ia berkata, Rasulullah saw apabila akan bepergian, keluarga terakhir yang dikunjunginya adalah Fatimah. Dan keluarganya yang lebih dahulu didatanginya apabila ia kembali dari perjalanan ialah Fatimah. Beliau kembali dari Gazah (peperangan), lalu beliau datang ke rumah Fatimah, dan beliau mengusap pintu rumah dan melihat gelang perak di tangan Hasan dan Husein, beliau kembali dan tidak masuk. Tatkala Fatimah melihat yang demikian, ia berpendapat bahwa Rasulullah saw tidak masuk ke rumahnya itu karena beliau melihat barang-barang itu. Maka Fatimah menyobek-nyobek kain pintu itu dan mencabut gelang-gelang dari tangan kedua anaknya dan memotong-motongnya, lalu kedua anaknya menangis, maka ia membagi-bagikannya kepada kedua anak itu. Maka keduanya pergi menemui Rasulullah saw dalam keadaan menangis, lalu Rasulullah saw mengambil barang-barang itu dari keduanya seraya berkata, 'Hai sauban, pergilah membawa barang-barang itu kepada Bani Fulan dan belikanlah untuk Fatimah kalung dari kulit lokan dan dua gelang dari gading, maka sesungguhnya mereka adalah keluargaku, dan aku tidak ingin mereka menghabiskan rezeki mereka yang baik sewaktu hidup di dunia ini. (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi) Hadis ini maksudnya bukan melarang kaum Muslimin memakai perhiasan, suka kepada keindahan, menikmati rezeki yang telah dianugerahkan Allah, melainkan untuk menganjurkan agar orang hidup sesuai dengan kemampuan diri sendiri, tidak berlebih-lebihan, selalu menenggang rasa dalam hidup bertetangga dan dalam berteman. Jangan sampai harta yang dimiliki dengan halal itu menjadi sumber iri hati dan rasa dengki tetangga dan sahabat. Jangan pula hidup boros, dan berbelanja melebihi kemampuan. Ingatlah selalu bahwa banyak orang-orang lain yang memerlukan bantuan, masih banyak biaya yang diperlukan untuk meninggikan kalimat Allah. Rasulullah saw selalu merasa cukup bila memperoleh sesuatu dan bersabar bila sedang tak punya; makan kue jika ada kesanggupan membelinya, minum madu bila kebetulan ada, makan daging bila mungkin mendapatkannya. Hal yang demikian itu menjadi pegangan dan kebiasaan hidup beliau. Beliau selalu bersyukur kepada Allah setiap menerima nikmat-Nya. Yang dilarang ialah memakai perhiasan secara berlebih-lebihan, bersenang-senang tanpa mengingat adanya kehidupan abadi di akhirat nanti. Memakai perhiasan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak menimbulkan iri hati orang lain itu dibolehkan. Allah berfirman: Katakanlah (Muhammad), Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik- baik? Katakanlah, Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (al-A'raf/7: 32)

comments powered by Disqus

Daftar Surat Al-Quran

 1. Al-Fatihah (Pembukaan) 7 ayat
 2. Al-Baqarah (Sapi) 286 ayat
 3. Ali 'Imran (Keluarga Imran) 200 ayat
 4. An-Nisa' (Wanita) 176 ayat
 5. Al-Ma'idah (Hidangan) 120 ayat
 6. Al-An'am (Binatang Ternak) 165 ayat
 7. Al-A'raf (Tempat Tertinggi) 206 ayat
 8. Al-Anfal (Rampasan Perang) 75 ayat
 9. At-Taubah (Pengampunan) 129 ayat
 10. Yunus (Yunus) 109 ayat
 11. Hud (Hud) 123 ayat
 12. Yusuf (Yusuf) 111 ayat
 13. Ar-Ra'd (Guruh) 43 ayat
 14. Ibrahim (Ibrahim) 52 ayat
 15. Al-Hijr (Hijr) 99 ayat
 16. An-Nahl (Lebah) 128 ayat
 17. Al-Isra' (Memperjalankan Malam Hari) 111 ayat
 18. Al-Kahf (Goa) 110 ayat
 19. Maryam (Maryam) 98 ayat
 20. Taha (Taha) 135 ayat
 21. Al-Anbiya' (Para Nabi) 112 ayat
 22. Al-Hajj (Haji) 78 ayat
 23. Al-Mu'minun (Orang-Orang Mukmin) 118 ayat
 24. An-Nur (Cahaya) 64 ayat
 25. Al-Furqan (Pembeda) 77 ayat
 26. Asy-Syu'ara' (Para Penyair) 227 ayat
 27. An-Naml (Semut-semut) 93 ayat
 28. Al-Qasas (Kisah-Kisah) 88 ayat
 29. Al-'Ankabut (Laba-Laba) 69 ayat
 30. Ar-Rum (Romawi) 60 ayat
 31. Luqman (Luqman) 34 ayat
 32. As-Sajdah (Sajdah) 30 ayat
 33. Al-Ahzab (Golongan Yang Bersekutu) 73 ayat
 34. Saba' (Saba') 54 ayat
 35. Fatir (Maha Pencipta) 45 ayat
 36. Yasin (Yasin) 83 ayat
 37. As-Saffat (Barisan-Barisan) 182 ayat
 38. Sad (Sad) 88 ayat
 39. Az-Zumar (Rombongan) 75 ayat
 40. Gafir (Maha Pengampun) 85 ayat
 41. Fussilat (Yang Dijelaskan) 54 ayat
 42. Asy-Syura (Musyawarah) 53 ayat
 43. Az-Zukhruf (Perhiasan) 89 ayat
 44. Ad-Dukhan (Kabut) 59 ayat
 45. Al-Jasiyah (Berlutut) 37 ayat
 46. Muhammad (Muhammad) 38 ayat
 47. Al-Fath (Kemenangan) 29 ayat
 48. Al-Hujurat (Kamar-Kamar) 18 ayat
 49. Qaf (Qaf) 45 ayat
 50. Az-Zariyat (Angin yang Menerbangkan) 60 ayat
 51. At-Tur (Bukit Tursina) 49 ayat
 52. An-Najm (Bintang) 62 ayat
 53. Al-Qamar (Bulan) 55 ayat
 54. Ar-Rahman (Maha Pengasih) 78 ayat
 55. Al-Waqi'ah (Hari Kiamat) 96 ayat
 56. Al-Hadid (Besi) 29 ayat
 57. Al-Mujadalah (Gugatan) 22 ayat
 58. Al-Hasyr (Pengusiran) 24 ayat
 59. Al-Mumtahanah (Wanita Yang Diuji) 13 ayat
 60. As-Saff (Barisan) 14 ayat
 61. Al-Jumu'ah (Jumat) 11 ayat
 62. Al-Munafiqun (Orang-Orang Munafik) 11 ayat
 63. At-Tagabun (Pengungkapan Kesalahan) 18 ayat
 64. At-Talaq (Talak) 12 ayat
 65. At-Tahrim (Pengharaman) 12 ayat
 66. Al-Mulk (Kerajaan) 30 ayat
 67. Al-Qalam (Pena) 52 ayat
 68. Al-Haqqah (Hari Kiamat) 52 ayat
 69. Al-Ma'arij (Tempat Naik) 44 ayat
 70. Nuh (Nuh) 28 ayat
 71. Al-Jinn (Jin) 28 ayat
 72. Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut) 20 ayat
 73. Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul) 56 ayat
 74. Al-Qiyamah (Hari Kiamat) 40 ayat
 75. Al-Insan (Manusia) 31 ayat
 76. Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) 50 ayat
 77. An-Naba' (Berita Besar) 40 ayat
 78. An-Nazi'at (Malaikat Yang Mencabut) 46 ayat
 79. 'Abasa (Bermuka Masam) 42 ayat
 80. At-Takwir (Penggulungan) 29 ayat
 81. Al-Infitar (Terbelah) 19 ayat
 82. Al-Mutaffifin (Orang-Orang Curang) 36 ayat
 83. Al-Insyiqaq (Terbelah) 25 ayat
 84. Al-Buruj (Gugusan Bintang) 22 ayat
 85. At-Tariq (Yang Datang Di Malam Hari) 17 ayat
 86. Al-A'la (Maha Tinggi) 19 ayat
 87. Al-Gasyiyah (Hari Kiamat) 26 ayat
 88. Al-Fajr (Fajar) 30 ayat
 89. Al-Balad (Negeri) 20 ayat
 90. Asy-Syams (Matahari) 15 ayat
 91. Al-Lail (Malam) 21 ayat
 92. Ad-Duha (Duha) 11 ayat
 93. Asy-Syarh (Lapang) 8 ayat
 94. At-Tin (Buah Tin) 8 ayat
 95. Al-'Alaq (Segumpal Darah) 19 ayat
 96. Al-Qadr (Kemuliaan) 5 ayat
 97. Al-Bayyinah (Bukti Nyata) 8 ayat
 98. Az-Zalzalah (Guncangan) 8 ayat
 99. Al-'Adiyat (Kuda Yang Berlari Kencang) 11 ayat
 100. Al-Qari'ah (Hari Kiamat) 11 ayat
 101. At-Takasur (Bermegah-Megahan) 8 ayat
 102. Al-'Asr (Asar) 3 ayat
 103. Al-Humazah (Pengumpat) 9 ayat
 104. Al-Fil (Gajah) 5 ayat
 105. Quraisy (Quraisy) 4 ayat
 106. Al-Ma'un (Barang Yang Berguna) 7 ayat
 107. Al-Kausar (Pemberian Yang Banyak) 3 ayat
 108. Al-Kafirun (Orang-Orang kafir) 6 ayat
 109. An-Nasr (Pertolongan) 3 ayat
 110. Al-Lahab (Api Yang Bergejolak) 5 ayat
 111. Al-Ikhlas (Ikhlas) 4 ayat
 112. Al-Falaq (Subuh) 5 ayat
 113. An-Nas (Manusia) 6 ayat

Daftar Juz dalam Al-Quran

 1. Juz ke-1
 2. Juz ke-2
 3. Juz ke-3
 4. Juz ke-4
 5. Juz ke-5
 6. Juz ke-6
 7. Juz ke-7
 8. Juz ke-8
 9. Juz ke-9
 10. Juz ke-10
 11. Juz ke-11
 12. Juz ke-12
 13. Juz ke-13
 14. Juz ke-14
 15. Juz ke-15
 16. Juz ke-16
 17. Juz ke-17
 18. Juz ke-18
 19. Juz ke-19
 20. Juz ke-20
 21. Juz ke-21
 22. Juz ke-22
 23. Juz ke-23
 24. Juz ke-24
 25. Juz ke-25
 26. Juz ke-27
 27. Juz ke-28
 28. Juz ke-29
 29. Juz ke-30
🔝